Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és ezeket az információkat senkinek nem adom át!

Brunácki Ignácné Mária természetgyógyász adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek privát szféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:
Vállalkozás neve: Brunácki Ignácné Mária
Székhely: 3Sajóbábony, Bocskai út 10. 1/6
Weblap: www.csodasteremtes.hu
Kapcsolattartás: Tel.:06-30-900-5138
E-mail: info@csodasteremtes.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: A rendelet preambuluma szerint “A személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegei …. személyes adataira vonatkozik.” nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt kinevezni

Adatvédelmi hatásvizsgálat: A jogszabály preambulumában megfogalmazottak alapján egy adott egészségügyi szakemberre vonatkoztatva az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése sem kötelező.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok
Természetgyógyászati ellátás, masszázs, stressz kezelés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok:

  1. A kezelt személy személyi adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím).
  2. A természetgyógyászati tevékenység indokának rövid leírása, beleértve a kórelőzményeket, az orvos által megállapított diagnózist és javasolt terápiát.
  3. Az elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése, a természetgyógyász által javasolt terápia.
  4. A természetgyógyászati kezelés időpontja és a kezelt személy állapotában bekövetkezett változás leírása.

Jogalap: 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezelése zárható szekrényben.  Jogalap: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről, 679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 9. cikke alapján.

5. Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

6. számítógépes állapotfelmérés során megadott adatokat( név, születési dátum, e-mail cím) az eredmény e-mail címre történő megküldése után kerül törlésre

Az adatkezelés időtartama

Adatfelvétel lap kitöltése a fennálló kizáró okokról és a hozzájárulás a kliens részéről a kezeléshez. Tárolása zárt szekrényben.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

4. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Brunáckiné Marika

Brunáckiné Marika

Brunácki Ignácné / Marika / vagyok, Természetgyógyász, Reflexológus , Theta Healing konzulens, Access Bars® és Access Body® kezelő, Kineziológus, Kristály/angyali energiát alkalmazó. Több éve érdeklődöm minden ezotériával, természetgyógyászattal kapcsolatos területek iránt. Tanulmányaimat Agykontrollal kezdtem 1996-ban , ami elindított ezen a csodálatos önmagamra találás útján.

Friss cikkeim

Népszerű kezeléseim

Foglalj időpontot kényelmesen

Az első alkalommal ingyenes konzultáció

elérhető H-P 10:00-18:00

Cím Sajóbábony, Bocskai út 10. 1/6